Links

OVK:

http://save.ovk.be: alle SAVE-acties van OVK
https://www.facebook.com/groups/66743206756/: Facebook voor ouders

https://www.facebook.com/groups/248230048565039/: Facebook voor brussen


Herdenkingssites: Herdenkingssites die ouders voor hun zoon of dochter maakten, kunnen hier teruggevonden worden.


Lotgenotencontact: 

www.zelfhulp.be: informatie over lotgenotencontact en lotgenotenwerkingen
www.ovok.be: lotgenotenvereniging voor ouders van een overleden kind
www.missingyou.be: organiseren lotgenotencontact voor rouwende kinderen, jongeren en jongvolwassenen
www.wclvlaanderen.be: organiseren een candle lighting op de nationale herdenkingsdag voor overleden kinderen
www.over-hoop.be: voor gezinnen met een gewond kind ten gevolge van een verkeersongeval
www.vook.nl: lotgenotenvereniging voor ouders van een overleden kind (NL)
www.achterderegenboog.nl: voor kinderen en jongeren die een gezinslid verloren (NL)

 

Praktische en emotionele hulp: www.watnaeenverkeersongeval.be: bundelt alle informatie over de gevolgen van een verkeersongeval
www.tele-onthaal.be: telefonische en online hulpdienst
www.caw.be: voor een centrum algemeen welzijnswerk en dienst slachtofferhulp in je buurt
www.fdgg.be: voor een centrum geestelijke gezondheidszorg in je buurt
http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/justitiehuizen: slachtofferonthaal biedt ondersteuning tijdens de juridische procedure
www.suggnome.be: bemiddeling en herstelrecht
www.rondpunt.be: vzw die ijvert voor de goede opvang van verkeersslachtoffers

www.keepUPthespirit.be: een nieuwe website van UP KU Leuven: ‘Weg van mij?’ Wegen gaan met rouw en verdriet

Kinderen en jongeren:

www.missingyou.be: organiseren lotgenotencontact voor rouwende kinderen, jongeren en jongvolwassenen
www.achterderegenboog.org/kinderen: site over rouw voor kinderen en jongeren
www.zebrawereld.be: online wereld over verkeersongevallen en hun gevolgen
www.breakbaar.be: online platform voor vrienden van jonge verkeersslachtoffers
www.kjt.org: kinder- en jongerentelefoon
www.jac.be: advies en hulp aan jongeren tussen 12 en 25
www.jongerengids.be: een antwoord op alle jongerenvragen

 

Preventie en verkeersveiligheid: www.bivv.be: Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid
www.goforzero.be: campagnesite van het BIVV voor meer verkeersveiligheid
www.verkeerskunde.be: Vlaamse Stichting Verkeerskunde
www.slimmemobielescholen.be: educatief materiaal over verkeer en mobiliteit
www.mobielvlaanderen.be: Mobiliteitswebsite Vlaamse overheid
www.mobiel21.be: duurzame en veilige mobiliteit
www.voetgangersbeweging.be
www.steunpuntstraten.be kenniscentrum over publieke ruimte
www.komopstraat.be: voor meer verkeersleefbaarheid en betere mobiliteit
www.octopus.be: voor een veilige schoolomgeving
www.fietsersbond.be 
www.verkeervpi.be: Verkeerspedagogisch Instituut
www.johanna.be: vzw die ijvert voor betere scheiding van zwakke en sterke weggebruikers
www.komimo.be: Koepel Milieu en Mobiliteit vzw
www.verenigingen-voor-verkeersveiligheid.be: Verenigingen voor Verkeersveiligheid
www.wolkeneneenbeetjeregen.be: boek en toneelstuk om jongeren te sensibiliseren
www.wimgeysen.be: theatermaker die verschillende stukken schreef over verkeersveiligheid

 

Politie en justitie: www.juridat.be: voor gerechtelijke adressen
www.advocaat.be: orde van Vlaamse Balies
www.kgso-ceja.be: Belgische kamer van deskundigen
www.notaris.be: site van de Nederlandstalige notarissen

 

Verzekering, uitkeringen en vergoedingen: www.assuralia.be: beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen
www.fvf.be: federatie voor verzekerings- en financiële tussenpersonen
www.fcga-gmwf.be: gemeenschappelijk motorwaarborgfonds

 

Klachten: www.comitep.be: vast comité van toezicht politiediensten
www.hrj.be: hoge raad voor de justitie
www.ombudsman.be: ombudsman van de verzekeringen
www.rvdj.be: raad voor de journalistiek
www.ombudsman.as: de Ombudsman van de verzekeringen onderzoekt de klachten en bemiddelt om een minnelijke regeling te vergemakkelijken.

 

Fondsen: www.kbs-frb.be: Koning Boudewijnstichting
http://levenslijn.be: Levenslijn