Te bestellen

 

In deze rubriek vindt u verscheidene documenten die OVK gratis (buiten verzendingskosten) ter beschikking stelt. Behalve het ledenblad dat zich hoofdzakelijk tot de leden richt en bij uitstek een medium is tot uitwisseling van informatie en ervaring, hebben de andere brochures als doel u in concreto te helpen in uw demarches.


U zal er eveneens verschillende artikelen vinden die sensibilisatie ivm. verkeersveiligheid beogen, en die u mits een kostendeelneming (buiten verzendingskosten) kan bekomen.

  

Voor meer info, contacteer OVK.