Lotgenotenwerking 

 

Verschillende diensten worden aangeboden aan de OVK-leden en SAVE-lotgenoten, met als doel hulp en ondersteuning te bieden aan families en de lotgenotenwerking in stand te houden, wat de essentie is van OVK. Deze diensten komen echter niet in de plaats van medische opvolging en/of individuele en persoonlijke psychotherapeutische begeleiding, die buiten het kader van de vereniging vallen.

 

 

 

Opvang van nieuwe ledenEr is geen eenduidige manier hoe het contact tot stand komt tussen de vereniging en de families die door een verkeersongeval getroffen worden. Basisprincipe blijft evenwel dat het initiatief tot contact dient uit te gaan van de familie van het slachtoffer. Om zich bekend te maken bij de families, hanteert OVK de gepaste media, professionele, elektronische en andere kanalen.

 

Telkens een nieuwe familie zich bij de vereniging aanbiedt, neemt de coördinator contact op met de familie, maakt een analyse van haar noden en verwachtingen en bezorgt haar alle nuttige informatie over de vereniging. Als de familie de wens uitdrukt andere ouders te ontmoeten, zal de coördinator contact opnemen met de verantwoordelijke van het Lokaal Contact Team, en deze laatste zorgt er dan voor dat een actief lid een afspraak maakt voor een eerste kennismakingsbezoek aan de familie, bij voorkeur in het bijzijn van de coördinator.

 

Het aangeduid actief lid neemt vervolgens de verdere ondersteuning van de nieuwe familie op zich, in de mate van zijn mogelijkheden en met de hulp en ondersteuning van de coördinator. Hij onderhoudt regelmatig contact met de familie, nodigt haar uit en vangt haar persoonlijk op tijdens georganiseerde activiteiten. Deze gepersonaliseerde en bevoorrechte begeleiding kan blijven duren zolang de familie dit nodig heeft en het actief lid deze kan bieden.

 

De sterrenhemel

Indien u dit wenst, kunt u een ster in de sterrenhemel van OVK plaatsen, gewijd aan uw kind. Uzelf en iedereen die uw zoon of dochter kende, kan dan op die ster berichtjes achterlaten. U kunt er voor kiezen om een zichtbaar bericht te plaatsen of een bericht dat alleen u kunt lezen.

Wilt u er meer over weten, neem gerust een kijkje en klik hier.

 

 

 

Praatwandelingen, ontmoetingsdagen en ontspanningsactiviteiten De Lokale Contact Teams kunnen voor de families in hun regio of provincie praatwandelingen organiseren tijdens dewelke de families op een ongedwongen manier hun ervaringen kunnen delen, of ontspanningsdagen/-namiddagen waarbij ontmoeting en dialoog centraal staan.

 

Een nationale ledendag is voor alle leden van de vereniging bestemd is, omvat een themamoment, ontspanning en een herdenkingsmoment.

 

PraatgroepenOVK organiseert praatgroepen voor de ouders van de vereniging. Deze worden bij voorkeur begeleid door een professionele kracht, maar het komt ook voor dat ze door een actief lid, dat hiervoor vorming heeft gevolgd, worden geleid. Er wordt een groep opgericht van zodra binnen een provincie voldoende vraag is. OVK biedt deze activiteit gratis aan.

  

Lotgenotenweekends

Het unieke van deze weekends ligt in het feit dat men twee dagen kan doorbrengen waarbij therapeutische sessies worden afgewisseld met ontspannende activiteiten en herdenkings-momenten. Zij kunnen voor de begeleiding een beroep doen op externe professionele krachten. OVK neemt de kosten voor de therapeuten en van de omkadering van het weekend voor haar rekening. Een kostendeelneming wordt gevraagd voor het verblijf in volpension. 

 

Themadagen

Op vraag van leden of LCT’s kunnen themadagen georganiseerd worden door de coördinatoren. Het kan gaan over therapeutisch werk met een klein groepje of lezingen. Er wordt een afgelijnd thema aangebracht en de begeleiding gebeurt door gastsprekers of externe professionele therapeuten. 

 

 

 

Herdenkingen met plaatsing van een SAVE-bord OVK-leden kunnen aan het Lokale Contactteam van hun provincie vragen een herdenking te organiseren ter nagedachtenis van hun kind. OVK biedt de plaatsing aan van een SAVE-bord op de plaats van het ongeval. Het gaat over een bord met daarop de voornaam en de leeftijd van het kind. Een SAVE-bord kan aangevraagd worden door een familie die lid is van OVK, voor een kind jonger dan 26 jaar, na minstens één jaar lidmaatschap en op voorwaarde dat de strafrechtelijke procedure omtrent het ongeval beëindigd is.

OVK neemt de organisatie op zich en neemt de kosten voor het bord voor haar rekening.

  

SAVE-herdenkingszelfklevers voor de auto OVK maakt gepersonaliseerde stickers met het SAVE-logo, voor op de achterruit van de auto. Hierop staan ook de foto, de voornaam en de leeftijd van het omgekomen kind en een oproep tot meer voorzichtigheid op de weg:

 

“Verkeersongevallen kan je vermijden. Blijf aandachtig in het verkeer”.

 

OVK-leden en SAVE-lotgenoten  kunnen deze sticker bestellen. Klik hier om de modaliteiten te bekijken.

 

 

 

Jaarlijkse herdenkingskalender

OVK geeft jaarlijks een kalender uit waar bij elke maand de namen en overlijdensdata staan van de kinderen van OVK-leden. De namen van de kinderen van SAVE-lotgenoten  zullen vanaf de editie 2015 op een apart blad van de kalender vermeld worden.

Elk jaar wordt een ander thema gekozen.

 

OVK neemt de aanmaak van de kalender op zich en staat in voor de verzending ervan naar de leden die hun bijdrage betaald hebben.
  

Ledenblad

Dit viermaandelijkse ledenblad brengt verslagen van voorbije acties en activiteiten en kondigen komende initiatieven en evenementen aan. Ruimte wordt voorbehouden voor de leden die hun ervaring en emoties met anderen wensen te delen. Het ledenblad neemt eveneens mededelingen en persartikelen op die interessant kunnen zijn voor de leden van de vereniging. In elke editie komt een specifiek thema aan bod.

 

OVK neemt de aanmaak van het ledenblad op zich en staat in voor de verzending ervan naar de leden die hun bijdrage betaald hebben.