Sensibilisering: opvang door professionelen

 

Nabestaanden van verkeersslachtoffers gaan op fysiek, psychologisch en emotioneel vlak door een bijzonder moeilijke periode. Naast de confrontatie met het pijnlijk verlies van een geliefd persoon, moeten zij tal van administratieve en juridische stappen zetten waar zij meestal weinig of geen ervaring mee hebben en die hen telkens weer confronteren met wat er gebeurd is.


OVK heeft dan ook verscheidene initiatieven genomen om de professionele diensten die rechtstreeks in contact komen met deze gezinnen, te wijzen op de fysieke en psychologische toestand van de gezinsleden, en op het belang van hun rol, hun houding en de informatie die zij aanbrengen.

 

Getuigenissen

Actieve leden van OVK brengen getuigenissen om professionelen op het terrein te sensibiliseren met betrekking tot de opvang en begeleiding van nabestaanden van verkeersslachtoffers:

- in de politiezones (Aangaande de slechtnieuwsmelding);

- bij slachtofferhulp (verwachtingen en behoeften van de families van verkeersslachtoffers);

- tegenover stagiairs- magistraten (de plaats van het slachtoffer in het strafrechtelijk bestel);

- ... .

 

Samenwerking Bij gelegenheid van de opstelling van een aantal officiƫle teksten met het oog op de verbetering en de 'uniformisering' van de opvang en de begeleiding van families van slachtoffers werd OVK ruimschoots betrokken en geraadpleegd:

- Omzendbrief van de minister van Justitie (1998);
- Staten-Generaal over de opvang en de begeleiding van slachtoffers (2007/2010);
- Waalse Hoge Raad voor Verkeersveiligheid inzake slachtofferonthaal (2011);
- Omzendbrief laatste eerbetoon en slachtofferopvang (2012);

- ... .

 

 

Sinds de oprichting van het Nationaal Forum voor slachtofferbeleid in 2000 heeft OVK als lid meegewerkt aan brochures en deelgenomen aan het overleg om het onthaal en de omkadering van slachtoffers en hun familie te verbeteren. 

 

Bent u actief in onthaal- en hulpverlening van slachtoffers, ondersteunt u momenteel een familie of wenst u informatie aangaande de werking van OVK in dit domein, klik door naar deze link.