Doorverwijzen naar OVK

OVK gelooft dat professionele hulp en lotgenotencontact elkaar op een waardevolle manier aanvullen.

Een professionele context biedt ruimte om stil te staan bij individuele emoties en gedachten die het verlies met zich meebrengt.     Praten met lotgenoten biedt dan weer, onder meer, de kans om (h)erkenning te vinden in het verhaal van anderen. Leden van OVK getuigen over de opluchting die ze voelen na een eerste praatgroep, wanneer ze zich realiseren dat ‘ze niet gek aan het worden zijn’. Het geeft hen ook hoop te zien dat ouders bij wie het verlies ouder is, al voorzichtige stappen vooruit konden zetten.

Nabestaanden kunnen zo lang ze dat wensen, blijven deelnemen aan de activiteiten van OVK. Dit geeft hen de kans ook jaren later nog regelmatig de naam van hun kind te noemen. Of om te vertellen hoe bij belangrijke levensgebeurtenissen het gemis weer heel scherp kan zijn.

OVK roept professionele hulpverleners daarom op de mogelijkheid tot lotgenotencontact te bespreken met nabestaanden die zij begeleiden.

Bij publicaties vindt u informatie die u aan uw cliënt kan meegeven

OVK verwijst desgevallend op haar beurt door naar professionele hulpverlening.

Hebt u vragen of wil u meer informatie? Neem dan contact op met de regionale coördinator.