Links

Lotgenotencontact

Ouders van een Overleden Kind: lotgenotenvereniging voor ouders van een overleden kind (ongeacht de oorzaak van het overlijden)

Missing You vzw: organiseren lotgenotencontact voor rouwende kinderen, jongeren en jongvolwassenen

Samen verder: lotgenotengroep voor jongeren (< 25 jaar) in rouw (christelijke inspiratie)

www.wclvlaanderen.be: organiseert een candle lighting op de nationale herdenkingsdag voor overleden kinderen (2e zondag van december)

Contempo vzw: brengt mensen samen die hun partner verloren zijn

Over-Hoop: voor gezinnen met een gewond kind ten gevolge van een verkeersongeval

Trefpunt Zelfhulp: informatie over lotgenotencontact en lotgenotenwerkingen

Vereniging ouders van een overleden kind: Nederlandse lotgenotenvereniging voor ouders van een overleden kind

 

Noodnummers

Tele-onthaal: telefonische hulpdienst nr 106 (24u/24 en 7d/7). Ook mogelijkheid tot chatten (elke avond en op woensdag- en zondagnamiddag)

Zelfmoord 1813 : telefonische hulplijn nr 1813 (24u/24 en 7d/7). Ook mogelijkheid tot chatten (elke dag van 19u tot 21u30)

 

Praktische en emotionele hulp

Rondpunt: ijvert voor een goede opvang van alle verkeersslachtoffers in Vlaanderen

Centra Algemeen Welzijnswerk: voor een Centrum Algemeen Welzijnswerk in uw buurt

Federatie Diensten Geestelijke Gezondheidszorg: hier vindt u de contactgegevens van alle Centra Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel

Diensten Slachtofferonthaal: de dienst slachtofferonthaal kan tussenkomen zodat u, als slachtoffer of als na(ast)bestaande van het slachtoffer, de nodige aandacht krijgt tijdens de hele gerechtelijke procedure en zodat u uw rechten kan doen gelden.

Moderator: bemiddeling en herstelrecht. Bemiddeling biedt slachtoffers en daders van misdrijven en betrokkenen, alsook iedereen uit hun directe omgeving de kans om in een vertrouwelijke sfeer met de ander in dialoog te gaan.

Rouwzorg Vlaanderen: organiseert ontmoetingen tussen mensen in rouw (christelijke inspiratie)

 

Kinderen en jongeren

Missing You: organiseren lotgenotencontact voor rouwende kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Op deze website vind je ook nog een heleboel andere organisaties voor kinderen en jongeren in rouw.

De Sokken van de Olifant: begeleiding op maat, zowel voor kinderen en jongeren in rouw, als voor volwassenen die hen willen helpen vorm te geven aan hun gemis en verdriet. (vrijzinnig humanistisch perspectief)

Jongerenpastoraal IJD

Awel (de vroegere kinder- en jongerentelefoon) : je kan ernaar bellen, chatten of iets posten op het forum.

Jongeren Advies Centrum: hulp en advies voor jongeren tussen 12 en 25 jaar.

Tejo: laagdrempelige, therapeutische ondersteuning voor jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, quasi onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

Jongerengids: informatie over allerlei onderwerpen voor jongeren tussen 11 en 22 jaar

 

Verkeersveiligheid en sensibilisatie

SAVE Steden & Gemeenten: website van het OVK-project SAVE Steden & Gemeenten

FEVR: Europese federatie voor verkeersslachtoffers. Ijvert voor beter opvang en voor meer verkeersveiligheid

Wim Geysen: theatermaker die verschillende stukken schreef over verkeersveiligheid, i.s.m. OVK

VIAS Institute (het vroegere BIVV): Vias Institute

Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Slimme Mobiele Scholen: educatief materiaal over verkeer en mobiliteit

Mobiel21: beweging voor duurzame mobiliteit

Voetgangersbeweging: promoot en stimuleert duurzaam verplaatsingsgedrag, met bijzondere aandacht voor voetgangers.

Fietsersbond: voor fietsers, door fietsers

Netwerk Duurzame Mobiliteit: verenigt en versterkt voortrekkers in de transitie naar duurzame mobiliteit

Verenigingen voor Verkeersveiligheid: een projectwerking van het Netwerk Duurzame Mobiliteit

Mobiel Vlaanderen: website van departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid

 

Politie en justitie

www.juridat.be: voor gerechtelijke adressen

OVlaamse Balies

Belgische kamer van deskundigen gelast met Gerechtelijke en Scheidsrechterlijke Opdrachten

www.notaris.be: site van de Nederlandstalige notarissen

 

Verzekering, uitkeringen en vergoedingen

Assuralia: beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen

Federatie voor verzekerings- en financiële tussenpersonen

 

Klachten

Comité P: Vast Comité van Toezicht op de politiediensten

Hoge Raad voor de Justitie

Ombudsman

Raad voor de Journalistiek

Ombudsman van de verzekeringen, bemiddelingsdienst voor verzekeringsgeschillen