Missie

Missie

De werking van OVK is gestoeld op drie doelstellingen:

  • Hulp, begeleiding en ondersteuning bieden aan families die een kind verloren in een verkeersongeval;
  • De (professionele) opvang en begeleiding van nabestaanden van verkeersslachtoffers verbeteren;
  • Sensibilisatie en bewustmaking inzake verkeersveiligheid.

 

Lotgenotenbeweging

OVK biedt hulp en steun aan families van (jonge) dodelijke verkeersslachtoffers. Daarbij stelt de organisatie zich niet in de plaats van professionele hulpverleners, maar werkt ze complementair: vanuit onderlinge hulp en solidariteit tussen getroffenen levert OVK unieke expertise aan.

Dit is het hart, de motor van de werking.

 

Sensibilisatie en bewustmaking van overheden en professionelen

Opvang en begeleiding van families

Vanuit de ervaring en de expertise opgebouwd in de lotgenotenbeweging, werkt OVK er aan dat elk familielid van een (jong) verkeersslachtoffer kan rekenen op een menswaardige en efficiënte hulp, onmiddellijk na het ongeval en in de dagen, maanden, jaren na het ongeval.

Daarom sensibiliseert OVK professionele diensten die in contact komen met families van verkeersslachtoffers

.

Verkeersveiligheid

OVK heeft een unieke, geloofwaardige stem in het verkeersveiligheidsdebat.

OVK steunt en realiseert acties die verkeersveiligheid op de maatschappelijke agenda plaatsen. Waar mogelijk werkt OVK hiervoor samen met andere organisaties.

We doen dit steeds vertrekkend van OVK’s eigenheid en specifieke expertise.

 

Sensibilisatie en bewustmaking van het brede publiek

OVK onderneemt acties en neemt deel aan acties om alle weggebruikers bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid in het verkeer.

OVK voert campagnes voor meer verkeersveiligheid.