Verbeteren van de opvang van nabestaanden van verkeersslachtoffers

Nabestaanden van verkeersslachtoffers gaan op fysiek, psychologisch en emotioneel vlak door een bijzonder moeilijke periode. Naast de confrontatie met het pijnlijk verlies van een dierbare moeten zij heel wat administratieve en juridische stappen zetten waarmee zij meestal weinig of geen ervaring mee hebben en die hen telkens weer met het verlies confronteren.

OVK werkt er, vanuit de jarenlange ervaring en expertise, aan dat elk familielid van een (jong) verkeersslachtoffer kan rekenen op een menswaardige en efficiënte hulp, onmiddellijk na het ongeval en in de dagen, maanden, jaren na het ongeval

Daarom sensibiliseert OVK professionelen die in contact komen met families van (jonge) verkeersslachtoffers: politie, (para-)medici, verzekeraars, advocaten, magistraten, journalisten,... OVK benadrukt het belang van hun rol, hun houding en de informatie die zij verstrekken tijdens hun contacten met nabestaanden. Voldoende en proactief informeren en een respectvolle en empathische houding zorgen ervoor dat nabestaanden zich minder meegesleurd voelen in een onpersoonlijke administratieve mallemolen.

 

Getuigenissen

OVK-leden getuigen voor teams van hulpverleners en andere professionelen. Deze getuigenissen hebben een sensibiliserend effect op vlak van omgaan met rouwenden.

Hier leest u meer.

 

Beleidsbeïnvloeding

OVK richt zich tot beleidsmakers op alle niveaus, die betrokken zijn bij beslissingen en maatregelen met betrekking tot de opvang en begeleiding van nabestaanden van verkeersslachtoffers.

Vanuit OVK’s unieke positie en ervaringsdeskundigheid informeren en sensibiliseren we overheden en bevoegde instanties over hoe je nabestaanden goed kan opvangen en over wat het betekent te moeten rouwen om je kind.

OVK is ook lid van

  • het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid
  • de Vlaamse Stuurgroep Opvang Verkeersslachtoffers
  • de Europese Federatie van Verkeersslachtoffers (FEVR)

 

Onderzoek

OVK ondersteunt studenten bij eindwerken, thesissen, opdrachten over rouw en opvang van nabestaanden.

OVK werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek inzake rouw en omgaan met rouwenden.

OVK organiseert en werkt mee aan lezingen, studiedagen, conferenties, … over opvang van nabestaanden en rouw.

Op vraag van OVK voerde de KULeuven een onderzoek uit: “Kinderen als slachtoffer van het verkeer. Onderzoek naar de noden, behoeften en ervaringen van verkeersslachtoffers en hun nabestaanden”. De resultaten werden voorgesteld op een studiedag en zorgden voor een structurele verbetering van de positie van minderjarige verkeersslachtoffers en hun naast- en nabestaanden. De studie verscheen in 2010 in boekvorm (Academic & Scientific Publishers, auteurs: Prof. F. Hutsebaut en Prof. I. Aertsen).

 

Internationale uitwisseling

In september 2015 was OVK, i.s.m. Rondpunt, gastheer voor de driedaagse internationale bijeenkomst over verkeersveiligheid en de opvang van verkeersslachtoffers, i.s.m. de FEVR (Fédération Européenne des Victimes de la Route).

 

Samenwerking

OVK bundelt haar krachten en werkt samen met andere organisaties die ijveren voor een betere opvang van slachtoffers.

 

Oproep

Wenst u beroep te doen op de expertise en ervaringsdeskundigheid van OVK en haar leden? Neem contact op: ellen.ruys@ovk.be of 02 427 75 00.

Wij bedanken u alvast voor uw inzet voor een betere opvang van de nabestaanden van verkeersslachtoffers.