SAVE-borden

OVK kan op vraag van de ouders van het overleden kind een SAVE-bord plaatsen op de plaats van het ongeval. Op het bord worden de voornaam en de leeftijd van het kind vermeld.

Het SAVE-bord is in de eerste plaats een teken van solidariteit met de nabestaanden van het verkeersslachtoffer. Daarnaast heeft het SAVE-bord ook een sensibiliserend doel: het spoort weggebruikers aan zich veilig te gedragen in het verkeer. Op de plaats van het SAVE-bord heeft immers een jongere het leven gelaten in een verkeersongeval.

SAVE-bord Celine Baes

 

Indien u als ouder een SAVE-bord wenst aan te vragen, dient u rekening te houden met een aantal voorwaarden:

  • Uw zoon/dochter was jonger dan 26 jaar op het moment van het overlijden.
  • De strafrechterlijke procedure omtrent het ongeval is beëindigd.
  • U bent minstens 1 jaar lid van OVK op het moment van de aanvraag.
  • Het ongeval gebeurde niet op een autosnelweg of op een op- of afrit.

Het SAVE bord is eigendom van OVK. Op verzoek van de overheid wordt de ouders gevraagd geen andere herdenkingstekens, foto’s,... aan te brengen op het SAVE-bord of in de omgeving van het bord.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de regionale coördinator.