SAVE-label Harelbeke

maandag 23 oktober: SAVE-label Harelbeke

OVK tracht via het SAVE-charter Steden & Gemeenten zoveel mogelijk steden en gemeenten te betrekken bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. Met dit charter wenst OVK lokale besturen blijvend aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Dit in het bijzonder op plaatsen waar kinderen en jongeren vaak aan het verkeer deelnemen, opdat er geen (jonge) verkeersslachtoffers zouden vallen.

Harelbeke is een van de steden die zich in de voorbije jaren geëngageerd heeft voor het SAVE-charter Steden & Gemeenten. Ze ondertekenden het SAVE-charter op 15 februari 2014. Op maandag 23 oktober 2017 volgt de bekroning van hun werk: de uitreiking van het SAVE-label.

Op 23 oktober 2017 zal er aan het stadsbestuur in HARELBEKE het 42e SAVE-label in Vlaanderen uitgereikt worden.